Pla de dinamització de l'equipament juvenil de Begues

L’Ajuntament de Begues manté una aposta ferma pel jovent del municipi i els equipaments destinats a aquest col·lectiu. Per aquest motiu es crea un pla de treball de Dinamització dels Equipaments Juvenils de Begues

Aquest Pla de Treball contindrà la metodologia i la calendarització que regirà el procés d’elaboració i que es guiarà, principalment, per una metodologia participativa mitjançant la qual s’extrauran les necessitats i preferències dels joves del municipi, així com dels agents claus que intervenen en el disseny o la implementació de les polítiques de joventut. La informació obtinguda esdevindrà la base de la redacció del nou Pla de Dinamització.

Per saber els termes i condicions del procés i seguir-ne les diferents fases, podeu accedir a la Plataforma Participa311.

Darrera actualització: 23.02.2024 | 17:05