Ordenança Fiscal nº 34 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 2019

Dilluns, 7 de gener de 2019 a les 01:50
Darrera actualització: 07.01.2020 | 15:41