Ordenança Fiscal nº 36 taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 2019

Dilluns, 7 de gener de 2019 a les 02:00
Darrera actualització: 07.01.2020 | 15:42