Atenció psicològica a la Dona

Sessions individuals d’atenció psicològica. El servei es dur a terme per derivació a centres especialitzats de la comarca ja sigui el Servei d'Atenció i Informació a la Dona o el Servei d'Intervenció Especialitzada. Aquest servei atén exclusivament les situacions derivades de la violència en la parella.