BAN D'ALCALDIA

Dimarts, 14 de maig de 2024 a les 12:00

L'Ajuntament de Begues trasllada a la ciutadania les restriccions que implica el retorn a la declaració de sequera hidrològica en fase d'Excepcionalitat, decretat per la Generalitat de Catalunya.

 

FASE D'EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

La Generalitat de Catalunya ha revertit la Fase d'Emergència 1 per sequera a la conca del Ter-Llobregat, la qual abasteix el municipi de Begues i la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això implica el retorn a l'etapa anterior, la fase d'Excepcionalitat. Mitjançant aquest ban, traslladem a la ciutadania les restriccions que implica la declaració de sequera hidrològica en fase d'Excepcionalitat:

ACTIVITAT DOMÈSTICA

• Els volums lliurats per a abastament de població no superaran una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia.

PISCINES

• Les piscines (públiques i privades, individuals o comunitàries) es poden reomplir, sempre que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

• No es permet l'ompliment total de piscines privades d'ús individual o unifamiliar.

• En centres educatius, l'ús de l'aigua potable queda limitat a l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.

REG

• Es permet el reg d'arbres o plantes amb sistema gota o a gota o en regadora, de 20.00 a 08.00 h.

• Es permet el reg de gespa si es fa amb aigües de pluja recollides en dipòsits, de 20.00 a 08.00 h.

• Es permet el reg municipal amb aigües freàtiques.

• Es permet el reg del Camp Municipal d'Esports amb aigües freàtiques sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes.

• Continua prohibida la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

ALTRES USOS DE L'AIGUA

• Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

• La neteja de qualsevol mena de vehicle queda limitada a:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.

• Està prohibida la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

REDUCCIÓ DE CONSUMS

• Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.

• Reducció del 15% dels consums d'aigua dels usuaris industrials.

• Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).

• Reducció del 30% en els usos ramaders.

Aquestes mesures han entrat en vigor amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en data 13 de maig de 2024.

Tot i el relaxament de mesures decretat per la Generalitat, fem una crida a tota la ciutadania a continuar limitant el consum d'aigua perquè, malgrat la millora de l'estat dels embassaments i la important reducció dels consums assolida a Begues, la situació de sequera encara és molt complicada.

Agraïm a tota la ciutadania la seva implicació en el compliment d'aquestes mesures.

Mercè Esteve i Pi.
Alcaldessa de Begues.

Darrera actualització: 14.05.2024 | 14:14