COMUNICAT SOBRE LA SITUACIÓ DEL SERVEI DE BUS 902 A BEGUES

Dijous, 11 d'abril de 2024 a les 13:50

Actualització de la informació sobre la situació actual que està registrant el servei de bus de la línia 902 de Begues. Conté gestions en curs i previsió de recuperació de servei. 

En primer lloc, i per davant de tot, l’Ajuntament de Begues vol posar de manifest que fa seu el malestar de les persones usuàries de la línia i que segueix (i seguirà) esmerçant tots els recursos necessaris per vetllar pel compliment del deure de la Generalitat de prestar el servei de transport públic a Begues amb totes les garanties.  

Tal com hem anat informant en els darrers dies, l’empresa Rosanbus (grup Baixbus) està procedint a la transmissió de la seva concessió de la línia 902 a un nou operador. Aquestes negociacions (que s’emmarquen en l’àmbit estrictament empresarial) segueixen endavant. Un cop s’arribi a un acord final, serà la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat qui doni el vist-i-plau a l’operació. A partir d’aquell moment, la línia passaria a ser operada per la nova companyia amb els mateixos horaris i condicions amb els que es venia prestant el servei fins al moment.

En aquest impàs, Rosanbus ha quedat minvada en efectius humans i recursos tècnics, de manera que ha tingut dificultats per a complir amb el servei de forma completa: deixant-se de prestar alguns serveis i acumulant retards en el compliment d’horaris.

D’ençà de dimarts, Rosanbus ha començat a reforçar la seva plantilla amb la incorporació de conductors, alguns dels quals provinents de l’empresa que -previsiblement- assumirà la concessió properament.

Per a poder assumir el rol de conductor de la línia cal una formació prèvia, fet pel qual les persones usuàries hauran pogut detectat que en alguns viatges el conductor va acompanyat d’un segon conductor formant-se en el recorregut i les característiques de la línia.

Després d’aquests dies de formació, Rosanbus ha comunicat avui a l’Ajuntament de Begues que està en disposició de tornar a garantir plenament el servei a partir d’aquest divendres al matí, quan els nous conductors s’incorporin ja a l’operativa funcional.

L’Ajuntament de Begues confia en la informació facilitada, però ha posat de manifest -tant a la companyia operadora com a la Generalitat de Catalunya- els problemes que pot comportar la situació actual si s’allarga massa dies. Si els recursos tècnics i humans són tan limitats, qualsevol incidència imprevista (ja sigui en els vehicles o en les persones) pot comportar l’anul·lació de viatges o l’acumulació de retards, un fet que l’Ajuntament de Begues considera del tot inadmissible des del punt de vista de la qualitat del servei que el poble de Begues necessita.  

Tot i no tractar-se d’un servei municipal prestat per l’Ajuntament de Begues, durant aquests dies, les gestions fetes per aquest consistori s’han multiplicat a tots els nivells: polítics i tècnics, tant amb les empreses operadores com amb la Generalitat de Catalunya i amb Transports Metropolitans de Barcelona. Reclamant solucions i oferint alternatives. El primer és la qualitat del servei per a les veïnes i veïns de Begues. Una difícil situació empresarial no ha de revertir en la qualitat d’aquest servei i, en última instància, la Generalitat de Catalunya ha de garantir la prestació del servei sigui com sigui, en tant que administració titular de la línia.

Amb la confiança que es compleixi aquesta promesa de recuperació de la normalitat a partir de demà, l’Ajuntament de Begues demana a les persones usuàries de la línia que, davant de qualsevol incidència que detectin, la comuniquin al servei d’atenció al viatger de Rosanbus: 932 967 788. Alhora, poden traslladar-la també a aquest Ajuntament per correu electrònic a begues@begues.cat o per telèfon a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

POSSIBLES INCIDÈNCIES PREVISTES

Si es produís qualsevol incidència en l’operativa, l’Ajuntament de Begues la comunicarà tan bon punt en sigui coneixedora, a través dels canals habituals.

En aquest sentit, se’ns informa ja que es preveu una possible incidència aquest cap de setmana en els dos serveis que connecten amb Barcelona tant dissabte com diumenge. Segons informa l’operador, és possible que aquests dos serveis que connecten Begues amb Barcelona i a la inversa acumulin retards en el compliment dels horaris, per qüestions operatives.

Darrera actualització: 11.04.2024 | 13:53