Convocatòria de Ple Extraordinari per a dimecres, 10 de maig

Dilluns, 8 de maig de 2023 a les 11:00

Dimecres, 10 de maig, l’Ajuntament de Begues celebrarà una sessió plenària extraordinària. Serà a les 19.00 h i es podrà seguir en directe a través del servei de VideoActa.

Aquest dimecres, 10 de maig, s'ha convocat una sessió extraordinària del Ple Municipal de l'Ajuntament de Begues, a les 19.00 h.

L'ordre del dia és el següent:

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

01. Aprovació de l'annex econòmic del 2023 al conveni de col·laboració per la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix.

02. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal nº39 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de llar d'infants.

03. Sol·licitar el Conveni interadministratiu (SAIAR) que se signarà aquest any 2023 entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Begues.

04. Resolució de l'expedient sancionador del carrer Gregal 19.

NO DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA

05. Prèvia de la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Modificació del Pressupost 1/2023 referent a les bases d’execució del pressupost.

06. Prèvia de la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Modificació de l’ordenança fiscal nº29 reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada del domini públic local

Darrera actualització: 08.05.2023 | 09:52