Convocatòria de Ple Municipal per aquest dilluns, 27 de novembre

Dijous, 23 de novembre de 2023 a les 09:00

Aquest proper dilluns, 27 de novembre, s'ha convocat una sessió ordinària del Ple Municipal de l'Ajuntament de Begues, a les 18.00 h. La sessió es farà a la Sala de Plens i es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L'ordre del dia de la sessió és el següent:

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 2 d’octubre i 6 de novembre.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

2. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2023 en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2023 en concepte de baixes per anul·lació.

4. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2023 en concepte de suplement de crèdit.

5. Sol·licitud de pròrroga del Conveni per a la prestació del Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural (SAIAR) per al 2024 al Departament de Drets Socials.

6. Anul·lació de drets i obligacions reconegudes corresponents a exercicis tancats 2022.

7. Aprovació del Reglament de Bústia ètica i Bon Govern.

8. Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Begues.

9. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm 2023/1842, pel qual s'aprova l’increment retributiu del 0,5% previst a l’article 19.dos.2.a) de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

10.Verificació del text refós del pla especial pel desplegament de l'ús sanitari assistencial a la finca del c. Ntra Sra. de Falgars 10.

11.Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2024.

MOCIONS

12.Moció presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya ERC, BeguesEnComúPOdem i Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de suport a Palestina i condemna de les accions d'Israel.

13.Moció presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya ERC, BeguesEnComúPOdem i Candidatura d'Unitat Popular (CUP) 25N contra la violència masclista.

DONAR COMPTE

14.Donar compte al Ple del període mitjà de pagament i morositat corresponent al tercer trimestre del 2023.

15.Donar compte al Ple de l’Estat d’execució del pressupost de l'01.01.2023 al 30.09.2023.

16.Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 21 de novembre de 2023.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 22.11.2023 | 21:23