Convocatòria de Ple Ordinari per a dilluns, 3 d'octubre

Dijous, 29 de setembre de 2022 a les 10:00

La sessió, que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Begues, començarà a les 19 h i es podrà seguir en directe també pel servei de VideoActa.

Dilluns, 3 d'ocubre, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Ordinari, a les 19 h, a la Sala de Plens. La sessió es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L'ordre del dia serà el següent:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 26 de juliol de 2022.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Aprovació de l’encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Begues a SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA M.P., S.L., per al servei de residència assistida i centre de serveis d’atenció integral en àmbit rural per a les persones grans del municipi de Begues, ubicat al c/ Ferran Muñoz num. 3.
  2. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2023.
  3. Aprovació inicial modificació Pla General núm. 28- regulació dels usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit, i delimitació de les àrees arqueològiques en sòl no urbanitzable.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte al ple de l'informe 13/2022 de la sindicatura de comptes relatiu al compte general de les Corporacions Locals exercici 2020.
  2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 27 de setembre de 2022.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 29.09.2022 | 09:04