Convocatòria de Ple Ordinari per a dimarts, 21 de desembre

Dijous, 16 de de desembre de 2021 a les 16:00

La sessió, que tindrà lloc de forma presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Begues, començarà a les 19 h i es podrà seguir en directe també pel servei de VideoActa.

Dimarts, 21 de desembre, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Ordinari, a les 19 h. La sessió tindrà lloc de forma presencial a la Sala de Plens, amb aforament adaptat als requeriments tècnics de la sessió i la limitació d'una persona per cada 2,5 metres quadrats de superfície, així com l'ús obligatori de mascareta i la ventilació natural de la sala. 

Tanmateix, la sessió es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa, com ja es venia fent abans de la pandèmia i durant els darrers mesos de sessions telemàtiques.

L'ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 30 de novembre de 2021.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

2. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 11/2021 en concepte de crèdit extraordinari.

3. Aprovació inicial del Pressupost 2022.

4. Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2022.

5. Aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2024.

6. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de Circulació.

7. Aprovació inicial de l’Ordenança de Transparència i Administració Digital de Begues.

8. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General núm. 29: Modificació de l’edificació del sector UA 9 – Can Pau Martí sense variar els paràmetres bàsics d’aprofitament urbanístic.

MOCIONS

9. Moció presentada pel grup municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura en defensa de l’ús de la llengua catalana.

10.Moción presentada por el grupo municipal Ciutadans relativa a la anulación por parte del Tribunal Constitucional del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos (plusvalía).

DONAR COMPTE

11.Donar compte de la Declaració institucional de l’Ajuntament de Begues per l’absolució del diputat Pau Juvillà.

12.Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

13.Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 15 de desembre de 2021.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 16.12.2021 | 15:50