Convocatòria de Ple Ordinari per a dimarts 25 d'octubre

Divendres, 21 d'octubre de 2022 a les 09:00

La sessió, que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Begues, començarà a les 19 h i es podrà seguir en directe també pel servei de VideoActa.

Dimarts, 25 d'octubre, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Ordinari, a les 19 h, a la Sala de Plens. La sessió es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L'ordre del dia serà el següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 3 d'octubre de 2022.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

2. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2022
3. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit 10/2022 en concepte de Suplement de Crèdit.
4. Aprovació del conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Begues per a la implantació de Serveis Energètics - Plaques Fotovoltaiques en cobertes d'edificis i equipaments municipals.

MOCIONS

5. Moció que presenta el grup municipal Socialista amb motiu del dia de record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura.
6. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos – Begues relativa a la puesta en práctica inmediata del tipo de IVA 0% en la adquisición de alimentos por particulares destinados a su donación a entidades sin fines lucrativos en favor de los más necesitados.

DONAR COMPTE

7. Donar compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost del 01.01.2022 al 30.09.2022.
8. Donar compte al Ple del període de mitjà de pagament i morositat corresponent al tercer trimestre del 2022. 
9. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 387/2017-M1, interposat per Techwell, S.A. contra l’Ajuntament de Begues.
10. Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 19 d’octubre de 2022.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 21.10.2022 | 14:51