Convocatòria de Ple Ordinari per a dimarts, 26 d'abril

Divendres, 22 de d’abril de 2022 a les 09:00

La sessió, que tindrà lloc de forma presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Begues, començarà a les 19 h i es podrà seguir en directe també pel servei de VideoActa.

Dimarts, 26 d'abril, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Ordinari, a les 19 h, a la Sala de Plens. La sessió es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L'ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior del 29 de març del 2022.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

2. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal nº39 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de llar d'infants.

3. Modificació del reglament regulador del servei d’Escola Bressol municipal “El Guinyol”.

4. Anul·lació de drets reconeguts d'exercicis tancats.

5. Aprovació del compte de gestió i recaptació de multes de 2021.

6. Aprovació del compte de gestió recaptatòria (ORGT) 2021.

7. Aprovació de la sol·licitud de declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per a la cova de Can Sadurní de Begues.

MOCIONS

8. Moció presentada pel grup municipal del PSC per a un control poblacional ètic dels senglars a Begues.

9. Moció presentada pel grup municipal JXCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura perquè s’actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l'abril de 2022.

DONAR COMPTE

10. Donar compte de l'adhesió de l'Ajuntament de Begues a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores.

11. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021.

12. Donar compte del període mitjà de pagament i morositat corresponent al primer trimestre del 2022.

13. Donar compte de l’estat d'execució del pressupost al primer trimestre del 2022.

14. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data del 20 d’abril de 2022.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 21.04.2022 | 15:49