Convocatòria de Ple Ordinari per a dimarts, 26 de juliol

Divendres, 22 de juliol de 2022 a les 09:00

La sessió, que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Begues, començarà a les 19 h i es podrà seguir en directe també pel servei de VideoActa.

Dimarts, 26 de juliol, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Ordinari, a les 19 h, a la Sala de Plens. La sessió es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L'ordre del dia serà el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 28 de juny de 2022.

DICTÀMENS COMISSIÓ ANTERIOR

  1. Aprovació inicial pla protecció civil municipal (DUPROCIM).
  2. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 72022 en concepte de baixes per anul·lació.
  3. Modificació de crèdit 82022 en concepte de crèdit extraordinari.
  4. Modificació parcial plantilla i relació de llocs de treball per a l'exercici 2022.

MOCIÓ

  1. Moció presentada pel grup municipal Cs per la reducció autonòmica de l'IRPF a persones dependents i amb discapacitat.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte al ple de l'estat d'execució del pressupost primer semestre 2022.
  2. Donar compte del Període Mig de Pagament i Morositat 2T 2022.
  3. Donar compte resolució i sentència ferma RCA 298-2020 ENAIRE.
  4. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia a data 19 de juliol de 2022.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 26.07.2022 | 12:51