Convocatòria de Ple Ordinari per a dimarts, 29 de novembre

Divendres, 25 de novembre de 2022 a les 08:30

La sessió, que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Begues, començarà a les 19 h i es podrà seguir en directe també pel servei de VideoActa.

Dimarts, 29 de novembre, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Ordinari, a les 19 h, a la Sala de Plens. La sessió es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L'ordre del dia serà el següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25 d'octubre de 2022.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

2. Aprovació del Compte General de 2021.

3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 11/2022 en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

4. Aprovació de l'increment de retribucions addicionals per a l'any 2022, previst a l'article 23 Real Decreto Ley 18/2022, de 18 d'octubre, publicat al BOE de data 19 d'octubre de 2022.

5. Aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball per a l'any 2022 de l'Ajuntament de Begues.

6. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança pública reguladora de la Neteja Pública i la Gestió de Residus.

MOCIONS

7. Moció presentada pel grup municipal Begues en Comú Podem de suport al 25 de Novembre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència Masclista.

8. Moció presentada pel grup municipal ERC-AM de commemoració any Nativitat Yarza Planas.

9. Moción presentada por el grupo municipal Ciutadans para reducir el impuesto IBI a particulares de viviendas ocupadas ilegalmente.

DONAR COMPTE

10.Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu 204/2020-f, interposat per BP Oil España S.A.U. contra l'Ajuntament de Begues.

11.Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu 155/2019, interposat per Red Eléctrica de España S.A.U. contra l'Ajuntament de Begues.

12. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia a data 23 de novembre de 2022.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 25.11.2022 | 09:00