Convocatòria de Ple Ordinari per a dimarts, 4 d'abril

Divendres, 31 de març de 2023 a les 09:00

La sessió, que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Begues, començarà a les 19.00 h i es podrà seguir en directe també pel servei de VideoActa.

Dimarts, 4 d'abril, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Ordinari, a les 19.00 h, a la Sala de Plens. La sessió es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L'ordre del dia serà el següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 28 de febrer de 2023.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

2. Aprovació de l'increment retributiu previst a la llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2023 en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

4. Aprovació del compte de gestió i recaptació de multes de circulació 2022.

5. Aprovació del compte de gestió de recaptació ORGT 2022.

DONAR COMPTE

6. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost 2022.

7. Donar compte al Ple de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 13/2019, interposat per Jose Ignacio Gómez Rosich contra l'Ajuntament de Begues.

8. Donar compte al Ple de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 133/2020-b, interposat per Red Eléctrica de España, S.A.U. contra l'Ajuntament de Begues.

9. Donar compte de la diligència sobre les errades materials en acord del Ple.

10.Donar compte de les resolucions d'Alcaldia a data 30 de març de 2023.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 31.03.2023 | 09:03