El Ple Municipal aprova la incorporació al pressupost municipal d’1,2 milions d’euros provinents del romanent de 2022

Dimecres, 5 d'abril de 2023 a les 09:00

La sessió ordinària celebrada aquest dimarts, 4 d’abril, ha aprovat de forma inicial una modificació de crèdit a través de la qual s’incorpora al pressupost de l’Ajuntament de Begues 1.259.288,80 euros provinents del romanent de tresoreria de l’exercici anterior.

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Begues ha aprovat de forma inicial la incorporació d'1.259.288,80 euros al pressupost provinents del romanent de tresoreria de 2022. 

Aquest import té diverses procedències. D’una banda recull totes les aportacions extraordinàries concedides per altres administracions en matèria de subvencions a projectes presentats per l’Ajuntament de Begues. També inclou partides pressupostàries procedents de projectes previstos per 2022 i que no es van completar, de manera que l’import consignat passa com a romanent de tresoreria a l’exercici següent. Finalment, tot i que amb menor impacte sobre el total, també hi ha una part que procedeix d’una major recaptació de la prevista en aquells impostos que són difícilment previsibles, com l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres o l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

La principal despesa inclosa en aquesta modificació de crèdit és el finançament del desviament de la línia d’alta tensió, amb 440.759 euros. Amb aquest import, l’Ajuntament ja tindrà reservat el 100% del cost previst de l’actuació: 3.398.865,07 €, import que suposa el total de les obres de desviament de l’actual línia d’alta tensió més les indemnitzacions per expropiacions.

Una altre despesa destacada d’aquesta modificació de crèdit és la referent a la millora de les instal·lacions i equipaments municipals, amb un total de 234.590 euros, que serviran per dur a terme diverses accions de millorar dels serveis municipals.

De la mateixa manera, es destinen 172.900 euros per dur a terme diverses accions de manteniment i millora de l’espai públic; 70.000 euros per a polítiques de foment de l’ocupació, així com 97.300 euros per a la renovació de a flota de vehicles municipal.

També s’incorporen 41.300 euros per a accions de suport a les persones més vulnerables i al teixit comercial.

La incorporació d’aquest 1.259.288,80 euros al pressupost municipal es va aprovar de forma inicial amb els vots a favor de JxCAT, PSC i la regidora no adscrita Marta Roig; els vots en contra d'ERC, CUP i BECP, i l’abstenció de C's.

Altres acords de la sessió

El Ple Municipal també va aprovar l’increment retributiu del 2,5% als empleats municipals, el màxim que permet la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.  Va rebre el suport plenari per unanimitat.

L’aprovació del compte de gestió de les multes de circulació i de la recaptació presentada per l’Organisme de Gestió Tributària de l’any 2022. Ambdós punts van prosperar per unanimitat.

El debat generat durant la sessió es podrà recuperar de forma íntegra en la Videoacta de la sessió, quan aquesta sigui aprovada i passi a disposició pública en el portal de reproduccions.

Darrera actualització: 04.04.2023 | 20:54