El Ple municipal celebra la sessió de novembre

Dijous, 1 de desembre de 2022 a les 09:00

S'hi van tractar i aprovar qüestions relatives al pressupost municipal i als recursos humans. També es van debatre i aprovar dues mocions polítiques en l'àmbit de la memòria històrica i contra la violència masclista.

El plenari municipal va aprovar una modificació de crèdit per a incorporar al pressupost municipal 1.167.567,79 euros provinent del romanent de tresoreria i d'ingressos en concepte de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Amb aquests diners es farà front a una sèrie de despeses, entre les quals hi ha una reserva de 915.777,22 euros per al desviament de la línia d'alta tensió fora del nucli urbà. Actualment, s'està enllestint el conveni amb Red Eléctrica Española per executar el desplaçament de la línia i l'Ajuntament està generant reserva econòmica per a fer front a la part que li correspondrà del cost total del projecte.

La resta de l'import de la modificació de crèdit aprovada dimarts es destinarà a suplementar les partides destinades a subministraments elèctrics i de combustibles, que al llarg de l'any han experimentat un fort increment de preus. També es farà front a despeses sobrevingudes de reparacions o manteniments, entre altres. L'aprovació va prosperar amb els vots a favor de JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig. Hi van votar en contra ERC, C's, CUP i BECP.

També en l'àmbit dels comptes municipals, la sessió va aprovar el Compte General de 2021 amb els vots a favor de JxCAT, ERC i la regidora Marta Roig, el vot en contra de BECP i l'abstenció de C's i CUP.

En el camp dels recursos humans, es va aprovar per unanimitat l'increment retributiu de l'1,5% als empleats públics previst pel Reial Decret del govern central. També va prosperar la modificació parcial de la Relació de Llocs e Treball de l'Ajuntament, amb els vots a favor de JxCAT, C's, CUP i la regidora Marta Roig. S'hi van abstenir ERC i BECP.

Mocions polítiques

El plenari va debatre i aprovar la moció presentada pel grup municipal ERC-AM de commemoració de l'any Nativitat Yarza Planas. Enguany es commemora el 150è aniversari del naixement d'aquesta dona, miliciana, mestra i política, que fou la primera alcaldessa elegida democràticament de Catalunya. Entre altres acords, el text acorda "realitzar una campanya per donar a conèixer la figura de Nativitat Yarza i d'altres dones del municipi que van tenir un paper rellevant durant la República per visibilitzar totes les aportacions que van realitzar moltes dones durant aquest període de la història". El text va prosperar amb els vots a favor de JxCAT, ERC, CUP, BECP i la regidora no adscrita Marta Roig. C's s'hi va abstenir.

Finalment, també va prosperar la moció presentada pel grup municipal Begues en Comú Podem de suport al 25 de novembre, Dia Internacional per a l'erradicació de la violència masclista. La moció pretén "promoure una estratègia de ciutat en la lluita contra les violències masclistes per tal d'articular la xarxa assistencial amb el conjunt d'àrees i departaments del consistori i unificar els esforços dels agents locals en un enfocament coordinat i integral contra les violències masclistes", entre altres acords. Va rebre els vots a favor d'ERC, C's, CUP, BECP i la regidora Marta Roig. JxCAT s'hi va abstenir.

A la sessió no hi va poder assistir, de forma justificada, el regidor portaveu del grup municipal socialista.

El debat i argumentació política al voltant de cada punt del Ple es podrà recuperar a través de la Videoacta de la sessió, quan aquesta sigui aprovada i passi a disposició pública en el portal de reproduccions.

- Els textos annexats de les mocions corresponen a les propostes d'acord prèvies a la sessió. El redactat final pot haver sofert algun canvi durant el procés de debat al Ple. Podreu consultar el text definitiu, un cop certificat per la secretaria municipal, allotjat en aquest enllaç -

Darrera actualització: 01.12.2022 | 09:14