El pressupost municipal incorpora 2,4 milions d’euros provinents del romanent de tresoreria de 2023

Dimecres, 27 de març de 2024 a les 09:00

El plenari municipal també va aprovar el nou Pla d’Igualtat de Begues per al període 2024-2028, així com d’altres qüestions en l’àmbit urbanístic, de protecció civil o de serveis a la gent gran.

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Begues, reunit en sessió ordinària aquest dilluns 25 de març, va aprovar una modificació de crèdit a través de la qual s’injecten 2.388.688,09 euros al pressupost municipal de 2024. Aquests diners provenen d’aportacions extraordinàries concedides per altres administracions, partides no executades durant l’exercici anterior o l'augment d'ingressos per recaptació. La modificació aprovada permetrà fer front a diferents inversions i actuacions en el conjunt d'àmbits de la gestió municipal.

En aquest sentit, per exemple, es destinen 100.000 € a un fons de contingència per fer front a l’actual situació de sequera, així com 141.550 euros més per a accions en l’àmbit de la sostenibilitat i l’emergència climàtica.

En l’àmbit de la millora de l’espai públic, s’inclouen diverses inversions per import de 577.730 euros. Amb la voluntat de mantenir el compromís municipal en la millora i el desenvolupament de la xarxa d’equipaments públics de Begues, aquesta modificació de crèdit també destina 315.480,54 euros a les diferents instal·lacions que donen servei a la ciutadania i les entitats del poble.

Alhora, es consignen diferents dotacions econòmiques a impulsar programes, projectes i actuacions concretes en àmbits com les polítiques per a Gent Gran; Promoció econòmica, comerç i turisme;  Cultura i tradicions; Serveis socials; o Educació. També per a donar continuïtat a contractes de serveis vigents, noves licitacions que es duran a terme al llarg de l’any i la millora de serveis en àmbits com la gestió de residus, el servei de menjador de la Llar d’Infants, la Piscina Municipal o la Brigada municipal.

El punt va prosperar amb els vots a favor de Junts per Begues i el Partit dels Socialistes de Catalunya. Hi van votar en contra Esquerra Republicana de Catalunya, Begues En Comú Podem, la CUP i el Partit Popular.

Pla d’Igualtat de Begues 2024-2028

El Ple Municipal ha donat llum verda al 2n Pla d’Igualtat de Begues, el document que fixa la planificació, el pla d’acció i l’avaluació de les mesures per promoure la justícia social i la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones.

El Pla d’acció recull, partint de les necessitats, propostes i prioritats entorn de la igualtat de gènere al poble, un seguit d'actuacions i mesures cap a la ciutadania que es portaran a terme des de la transversalitat i la participació durant els quatre anys de vigència i amb la finalitat que Begues avanci com a municipi feminista i lliure de violències masclistes.

El Pla contempla una cinquantena d'accions a desenvolupar durant aquest període i és fruit d’un procés de diagnosi, les aportacions de les diferents regidories de l’Ajuntament i les recollides a través de la participació ciutadana

Al costat del pla comunitari, també se sotmetia a votació el Pla d’Igualtat intern, en foment de la igualtat en el si de l’administració local. L’aprovació de tots dos plans va prosperar amb la unanimitat de totes les forces polítiques del plenari.

Altres acords

Entre d’altres punts, el Ple també va aprovar la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació número 34 a l’entorn del Barri Campamà. El projecte esdevé continuació dels tràmits que ja es van iniciar en el període 2018-2021 i respon a la voluntat de preservar aquest nucli històric. El projecte actual concreta i adapta les tipologies d’edificació permeses i, alhora, fixa les condicions d’edificació dels horts inclosos en l'àmbit, revisant els paràmetres de densitat i edificabilitat del conjunt sense incrementar l’aprofitament establert pel Pla General per al conjunt de l’àmbit.

Es va aprovar de forma inicial amb els vots a favor de Junts, PSC i PP. S’hi van abstenir ERC, BECP i la CUP.

El debat i argumentació política al voltant d’aquests punts i de la resta d’acords adoptats pel Ple es podrà recuperar a través de la Videoacta de la sessió, quan aquesta sigui aprovada i passi a disposició pública en el portal de reproduccions de Videoacta. La gravació en vídeo es podrà consultar ja aquesta setmana al canal de YouTube de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 26.03.2024 | 16:12