La BeguesApp estrena noves funcionalitats i serveis

Dimecres, 19 de gener de 2022 a les 09:00

L'aplicació municipal per a aparells mòbils, disponible gratuïtament per a Android i iOS, millora les funcions per a la notificacions d'incidències a la via pública i estrena servei d'informació sobre la previsió de pas dels busos en temps real, entre altres modificacions rellevants.

L'Ajuntament de Begues presenta la nova versió de la BeguesApp, l'aplicació municipal per a aparells mòbils a través de la qual es pot trobar tota la informació relacionada amb el municipi i espais d'interacció amb la ciutadania. Disponible gratuïtament per a Android i iOS.

La versió actualitzada de la BeguesApp ofereix una imatge renovada, una interfície de navegació més amigable per a les persones usuàries i amplia els serveis amb tres novetats importants:

Noves funcions de 'Vetllem per Begues'

'Vetllem per Begues', la secció des d'on es poden comunicar incidències a la via pública, permet ara seleccionar l'àmbit d'actuació que correspon a cada incidència, cosa que facilita l'arribada dels avisos directament a l'àrea afectada per a agilitzar les reparacions detectades.

També incorpora un sistema de geolocalització de les incidències més acurat i un formulari per introduir-ne les dades. Així es resol una de les mancances de la versió anterior de l'aplicació, la qual no permetia la comunicació amb la persona que havia detectat la incidència per aconseguir-ne més detalls.

Amb les noves funcions, si la incidència és clarament identificable, es gestionarà sense posar-se en contacte amb la persona que l'ha assenyalat. Però, si manca informació o calen aclariments, els serveis tècnics contactaran amb la persona per correu o telèfon.

Noves funcions de 'Bus Begues'

Una altra de les novetats importants de la nova BeguesApp està en la secció 'Bus Begues'. Ara, a més d'informar-ne dels horaris, també s'oferirà una previsió del pas dels busos en temps real.

Gràcies a la col·laboració amb l'organisme AMB Informació (de l'Àrea Metropolitana de Barcelona) i l'operador de la línia 902, BaixBus, s'han identificat totes les parades de Begues amb un codi. Així, les persones usuàries només hauran d'entrar el codi de la parada a l'aplicació, i en pocs segons rebrà la informació del temps que falta perquè passi el bus per aquella parada. Si el temps d'espera és superior a 30 minuts, no s'ofereix informació real i es remet a la previsió dels horaris de freqüència de la línia.

La secció també incorpora (en format desplegable i en mapes adjunts) el llistat de totes les parades de la línia 902, en les diferents modalitats de trajecte, per tal de facilitar la cerca del codi de parada a cada persona usuària.

Cal remarcar que aquesta novetat es troba encara en fase de proves. Tot i això, la informació de les parades s'ha inclòs a l'aplicació de l'AMB (AMBMobilitat), que ja comptava amb aquesta funció a la resta de línies metropolitanes però no a la 902.

D'aquesta manera, l'AMB, BaixBus i l'Ajuntament de Begues han treballat de la mà per a implantar el servei a la línia 902 i que sigui accessible tant des de la BeguesApp com des d'AMBMobilitat.

Nou sistema d'avisos d'emergència

La nova versió de la BeguesApp incorpora un servei de notificacions en format de finestra emergent. En cas de produir-se fets importants que calgui notificar a la ciutadania (alertes de Protecció Civil, incidències viàries importants, comunicacions de voladures de la pedrera...) qui tingui instal·lada l'aplicació rebrà un avís on es comunicarà el fet rellevant.

Integració de la 'Guia d'itineraris' i 'Rutes pel poble'

L'actualització de la BeguesApp integra totes les rutes i itineraris de Begues que ja es podien trobar al web municipal. D'aquesta manera es fan més accessibles i de més fàcil consulta per a seguir-ne les indicacions des del mòbil mentre s'està realitzant la ruta.

A banda d'aquestes novetats, es mantenen la resta de seccions de l'aplicació: notícies, agenda d'activitats, hemeroteca del Butlletí de Begues, Alcaldia Oberta, directori telefònic, etcètera.

Darrera actualització: 14.01.2022 | 17:53