La Comissió Especial de Comptes informa favorablement dels comptes del 2022

Dijous, 16 de novembre de 2023 a les 09:00

Entre les dades destacades del tancament dels comptes de l'any passat hi ha la reducció del dèficit públic en tres punts respecte l'exercici del 2021.

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Begues, reunida dimarts, ha informat favorablement del tancament econòmic de l’exercici 2022. L'informe del Compte General de 2022 va rebre els vots favorables dels grups municipals de Junts, PSC i la CUP, i l'abstenció d'ERC, PP i BEC-P. 

El Compte General de 2022 recull el balanç de situació, el compte de resultats econòmic i patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost o l'estalvi net, entre d'altres aspectes. Entre les dades que es recullen, per exemple, el deute viu del consistori, que al tancament de 2022 s'ha situat en el 19,03%, molt per sota del límit màxim permès, que és del 110%. L’any anterior, el 2021, el deute viu era del 22,02%.

La Comissió Especial de Comptes està formada per tots els grups polítics amb representació municipal. La seva funció és la d’examinar els comptes anuals del consistori, permetent, entre d'altres, disposar de la suficient informació econòmica i financera per a la presa de decisions en l’ordre polític i en el de gestió, determinar el cost i rendiment dels serveis i possibilitar l’exercici del control de legalitat, financer i d’eficàcia de l'administració.

Un cop emès el dictamen de la Comissió, els comptes seran exposats al públic durant un termini de quinze dies.

Darrera actualització: 15.11.2023 | 16:14