La pandèmia incrementa els residus generats a les llars beguetanes tot i que n’augmenta el reciclatge

Divendres, 26 de març de 2021 a les 09:00

El confinament domiciliari i les diferents restriccions a la mobilitat derivades de la pandèmia de covid-19 van comportar que el 2020 hi hagués a Begues un augment del 6,52% en la generació de residus per habitant i dia. Tot i això, la ciutadania beguetana va augmentar els nivells de reciclatge.

L’augment de residus domiciliaris va en línia en el canvi de tendència registrat arreu aquest passat 2020, quan es produí un notable canvi d’hàbits socials. El tancament d’establiments i les restriccions en activitats comercials o de restauració van generar una reducció del volum de residus comercials i industrials, mentre que aquests es van traslladar a l’àmbit domèstic. Al llarg de l’any 2020 les beguetanes i beguetans hem cuinat més a casa, hi hem menjat més i, per tant, hem generat més residus.

Tot i aquest increment, però, l’any passat també van augmentar al nostre municipi les recollides de residus en totes les fraccions (contenidors blau, groc, verd i marró), mentre que la recollida del rebuig (contenidor gris) va disminuir un 0,75%, dada que indica que es van seleccionar més els residus generats.

També van pujar significativament la quantitat de residus portats a la Deixalleria Municipal (9,32%). En línia amb aquesta dada, també van augmentar-ne les persones usuàries, tot passant de les 6.883 del 2019 a les 7.493 del 2020 (un 8,86% més).

Pel que fa a la recollida selectiva, la fracció que va tenir un major augment va ser el vidre (39,05%), seguida de la dels envasos (22,66%), dades que mostren les conseqüències de les restriccions per la covid i el fet que les famílies passessin més temps a casa.

Una altra dada que patentitza aquest fet és la quantitat d’oli de cuinar recollit selectivament, el qual ha experimentat un augment del 9,9% tot passant dels 2.556 litres recollits el 2019 als 2.809 del 2020. Aquest increment malgrat que alguns dels punts de recollida d'oli han estat tancats o amb accés restringit durant una part de l'any a causa de la pandèmia, com és el cas del Centre Cívic El Roure o els centres educatius.

Respecte les altres fraccions de la selectiva, l’any passat va augmentar un 11,24% la recollida de paper i cartró, i un 3,36% l’orgànica.

Begues continua sent un dels municipis de l'àrea de Barcelona amb millors dades de reciclatge, superant els límits que marca la directiva de la Unió Europea. Tot i així, el nombre de quilos de residus que cada habitant genera (1,96 kg/hab/dia l’any 2020) segueix sent massa alt.

En aquest sentit, cal seguir avançant no només en l’augment del reciclatge, sinó posant el focus en la reducció i reutilització dels residus que generem, establint hàbits de consum responsable com a regla bàsica per a un desenvolupament sostenible.

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 13:23