L'abocador de la Vall d'en Joan, totalment segellat

Dilluns, 22 de novembre de 2021 a les 09:00

Els treballs subvencionats per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) han consistit en la impermeabilització del sòl sota el qual hi ha els residus per evitar que l'aigua de pluja provoqui lixiviats. Aquests productes contaminants, igual que el biogàs causat per la descomposició de les deixalles soterrades, són tractats en plantes específiques.

L'antic abocador de la Vall d'en Joan ja està totalment clausurat i segellat. Es conclou així amb èxit una llarga reivindicació de Begues perquè la zona que havia estat un dipòsit de residus fos restaurada i s'integri dins el Parc del Garraf amb l'adequació progressiva a la flora i la fauna autòctones.

Els treballs de clausura de la fase que afecta a Begues s'han realitzat gràcies a una subvenció de 33,4 milions d'euros de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i van consistir en la impermeabilització del terreny que hi ha sobre la massa de residus, per evitar que l'aigua de pluja i la consegüent producció de lixiviats.

Una xarxa de captació i conducció d'aigües pluvials minimitza la generació d'aquests lixiviats (uns compostos químics molt contaminants), i un sistema de bombeig els extreu i els condueix a una depuradora pròpia, on són tractats.

A més, el biogàs que allibera la matèria orgànica en descomposició (que també és contaminant i un dels principals gasos amb efecte d'hivernacle) es recull i es tracta en una central específica, on es transforma en energia elèctrica, que després es ven a la xarxa.

Millores paisatgístiques

Les millores paisatgístiques inclouen la sembra de prats, la hidrosembra de talussos i la creació de quatre basses naturalitzades per recollir les aigües d'escolament i com a zones humides per a la fauna del parc, com l'àguila cuabarrada, entre altres.

Joan Molina, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begues, ha assegurat que amb els treballs a l'antic abocador "es tanca una etapa, però se n'obre una altra on es farà un seguiment i control de la zona per comprovar que no produeix més contaminació".

En aquest sentit, Joan Miquel Trullols, director del Servei de Prevenció i Gestió de Residus de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB, ens gestor de l'antic abocador) ha apuntat que el període previst de manteniment i control després de la clausura s'estendrà un mínim de trenta anys.

Vint-i-sis milions de tones de residus

L'abocador de la Vall d'en Joan va estar en actiu des de 1974 fins al 2006, període en què les seves 64 hectàrees esteses entre els termes de Gavà i Begues van rebre 26,6 milions de tones de residus de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Un cop clausurat el dipòsit i iniciats els treballs de restauració en el terme de Gavà, l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, va iniciar un període de reunions amb les diferents administracions per exigir la restauració en el terme de Begues.

Fruit de les negociacions mantingudes amb l’AMB, l’ARC i la Conselleria de Territori, l’any 2018 s’aconseguia l'acord amb la Generalitat (a través de l'ARC) per finançar els treballs corresponents a les 44 hectàrees que encara quedaven pendents de restauració en el nostre terme municipal.

Darrera actualització: 19.11.2021 | 17:06