Les inversions de millora del poble i els serveis a les persones protagonitzen el pressupost municipal per a 2018

Divendres, 29 de desembre de 2017 a les 13:15

El ple municipal del 22 de desembre va aprovar de forma inicial els comptes de l’Ajuntament de Begues per a l’any 2018, que pugen a poc més de 8,9 milions d’euros. La proposta del govern municipal pretén seguir millorant la qualitat de vida del dia a dia dels beguetans i beguetanes a través dels serveis que se’ls ofereixen i sense una repercussió proporcional en la pressió fiscal.

El pressupost municipal de Begues per a l’any 2018 ascendeix a 8.905.472,21 euros i s’ha elaborat sota dues premisses: seguir avançant en noves cotes de benestar i qualitat de vida, tot donant suport a les economies familiars a través de la contenció de les taxes i impostos municipals.

Els números per al proper exercici presenten una disminució de la despesa ordinària del 0,6% que no representa cap rebaixa en el nombre o qualitat dels serveis que s’ofereixen, sinó que respon a les polítiques d’estalvi impulsades des del consistori i al finançament extern que s’aconsegueix d’altes administracions. En aquest sentit, el govern municipal ha aconseguit estalviar més de 40.000 euros, per exemple, en enllumenat, gasoil o comunicacions telefòniques.

Millores en els serveis que es presten a la ciutadania

Aquest 2018 es licitarà el nou servei de recollida d’escombraries, fet que permetrà introduir millores en el seu funcionament. S’introduiran bonificacions de caràcter social en el preu públic de la Piscina i s’incrementaran les partides de manteniment de maquinària,  instal·lacions municipals i neteja viària, entre d’altres. En paraules de l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, “l’objectiu és posar les persones en el centre de les decisions polítiques, de manera que les millores i les inversions previstes responguin a demandes reals de la ciutadania i les entitats. Aquest és el veritable caràcter participatiu d’uns pressupostos que es confeccionen tenint en compte les necessitats funcionals de l’Ajuntament i les necessitats vitals de les persones i empreses de Begues”. De fet, el 44% del pressupost es destina a la prestació directa de serveis, sense comptar les inversions o les despeses de personal, que també es tradueixen en accions al servei de la ciutadania i millores del seu dia a dia.

Els diners dels beguetans i les beguetanes retornen en forma d’inversions al poble

Les principals inversions que contempla aquest pressupost són la construcció dels nous vestidors del camp de futbol (367.000 euros), les inversions de millora en matèria de sostenibilitat i medi ambient (100.000 euros), nou equipament per a la Piscina Municipal (98.400 euros) o millores al Centre Cívic i la Biblioteca (25.000 euros). A més, continuaran executant-se i completant-se els projectes ja iniciats aquest 2017. Es realitzarà una nova fase de restauració de l’ermita de Santa Eulàlia (50.000 euros), es repararà la sala polivalent de l’Escorxador (19.698 euros) i se seguirà invertint en la modernització i millora de l’eficiència en el funcionament i la gestió de tots els equipaments municipals.

Augmentant el finançament supramunicipal

Una de les premisses de l’actual mandat era aconseguir accedir al màxim de recursos d’altres administracions per donar sortida a projectes de Begues amb finançament extern. El pressupost de 2018 és un bon exemple d’aquest mandat: només de l’administració de l’estat i de la Generalitat ja s’han aconseguit 168.000 euros més que l’exercici anterior. A banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona contribuiran al desenvolupament de Begues finançant totalment o parcialment molts projectes en marxa, com el Parc de la Parellada, els nous vestidors de la Zona Esportiva, la millora de la connectivitat a l’entorn de la variant, la integració urbanística de l’espai fluvial de la riera Can Figueras – Camí Ral, entre d’altres.

Contenció en els ingressos provinents d’impostos i taxes

Per a 2018 es preveu un increment de 168.000 euros en l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana degut al fet que durant l’any 2018 s’incrementarà el padró com a conseqüència de la regularització cadastral efectuada per la Direcció General del Cadastre a instàncies del Govern espanyol i per la recaptació amb efectes retroactius dels imports no satisfets. Per a l’alcaldessa de Begues “és en tot cas un creixement menor que hem treballat per moderar en els darrers anys, amb la rebaixa del tipus impositiu o l’aplicació del coeficient corrector d’aquest impost aprovada recentment per l’Ajuntament, amb l’objectiu d’incidir en menor mesura en les butxaques de les famílies”.

En aquest sentit, en els últims anys l’Ajuntament de Begues ha disminuït el tipus de gravamen de l’IBI del 0,77% al 0,75% i s’ha acollit al procediment de reducció dels valors cadastrals mitjançant l’aplicació de coeficients reductors, fet que va suposar una reducció dels valors cadastrals del 15%. Traduït en números, aquestes decisions han significat que l'Ajuntament deixés d'ingressar prop de 2 milions d'euros a costa dels contribuents, de manera que aquests diners continuessin a les butxaques familiars.

L’aprovació inicial d’aquest pressupost municipal va tirar endavant amb els vots a favor dels partits de govern (PDeCAT, GdB i TxB), l’abstenció d’ERC i EB-ICV, i el vot en contra del PP.

Darrera actualització: 29.12.2017 | 14:57