Llum verda a l’ordenança de transparència i administració electrònica de Begues

Divendres, 3 de de juny de 2022 a les 09:00

El Ple Municipal aprova de manera definitiva la norma pròpia que permet a l’Ajuntament de Begues consolidar la seva administració digital tot reforçant els drets de la ciutadania. La sessió de maig també va aprovar una moció a favor d’un control poblacional ètic dels senglars a Begues.

La corporació municipal ha aprovat per unanimitat la nova Ordenança de transparència i administració electrònica de Begues. Es tracta de la norma que regula la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament de Begues, per tal de facilitar la consecució més eficaç dels principis de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu a la ciutadania.

La nova ordenança vol reforçar els drets i facilitar el compliment els deures que han de regir les relacions per mitjans electrònics de la ciutadania amb, així com ampliar els principis generals per al desenvolupament de l’administració digital, la transparència i la participació per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament de Begues

El text concreta les obligacions de transparència del consistori, alhora que fica les condicions d’aspectes com l’ús de la factura electrònica, i els principis d’eficiència administrativa i innovació pública.

L’aprovació definitiva va comptar amb els vots a favor de tots els regidors i regidores presents a la sessió.

La sessió plenària també va sotmetre a debat i aprovació una moció presentada pels grups municipals PSC, JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig per a un control poblacional ètic dels senglars a Begues. El text insta l’Ajuntament de Begues “a posar en marxa en primer lloc, sempre que sigui possible, mesures de gestió ètica per resoldre o prevenir els problemes causats pels senglars”. Alhora, es recull la voluntat de l’Ajuntament de sol·licitar la seva participació en un programa d’estudi impulsar per la Diputació de Barcelona i la  Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per estudiar la viabilitat i l’efectivitat d’un tractament d’immuno-contracepció en la població de senglars.

La moció també va quedar aprovada per unanimitat de tots els presents.

El debat i argumentació política al voltant de cada punt es podrà recuperar a través de la Videoacta de la sessió, quan aquesta sigui aprovada i passi a disposició pública en el portal de reproduccions.

- Els textos annexats de les mocions corresponen a les propostes d’acord prèvies a la sessió. El redactat final pot haver sofert algun canvi durant el procés de debat al Ple. Podreu consultar el text definitiu, un cop certificat per la secretaria municipal, allotjat en aquest enllaç -

Darrera actualització: 03.06.2022 | 01:14