Més recursos per a l’atenció domiciliària a Begues

Divendres, 12 de juny de 2020 a les 09:00

L’Ajuntament de Begues destina aquest any al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 40.669,17 euros, un 35% més que l’any passat. El servei ofereix suport a aquelles famílies amb membres amb manca d’autonomia per a desenvolupar les tasques de la vida quotidiana.

A Begues, el Servei d’Atenció Domiciliària es desenvolupa mitjançant conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, a través del qual aquest organisme treu a concurs públic el servei d’atenció per al conjunt de municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

L’empresa adjudicatària presta el servei en base a la demanda de cada ajuntament i en funció dels recursos econòmics que aquest hi destina. En el cas de Begues, en els darrers 10 anys s’ha gairebé doblat la partida, passant dels 14.000 euros de 2009 als 30.000 euros de 2019. Per aquest 2020 hi ha un pressupost previst de 40.669,17 euros.

El SAD inclou dos tipus de servei: un d’atenció personal, que inclou accions adreçades a promoure l’autonomia de la persona usuària, tals com dutxa, petites compres, control medicació, suport en l’àmbit educatiu, acompanyaments per contactar amb el teixit social-comunitari, entre d’altres. El segon tipus de servei és el d’atenció a la llar, que inclou neteja per mantenir en condicions d’ordre i higiene la llar de la persona usuària i les seves pertinences d’us quotidià.

L’objectiu del SAD és el de millorar la qualitat de vida de les persones que, de forma permanent o temporal, tenen limitada la seva autonomia. Així, el servei està adreçat a la població en general que per motius físics, psíquics o socials no poden atendre les seves necessitats.

Per accedir al SAD, primer cal una valoració dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Begues, els quals tindran en compte el grau de dependència, la situació econòmica , el suport familiar de les persones sol·licitants així com  altres factors socials  de risc i/o vulnerabilitat.

L’any passat, a Begues es van atendre 20 persones dins el SAD, de les quals vuit ho van ser en l’àmbit social, mentre que la resta ho van ser en l’àmbit de la dependència. Un 70% eren dones, i un 30% homes.

Darrera actualització: 11.06.2020 | 11:45