Més recursos per fer les coses bé i poder reduir actituds incíviques

Dimarts, 20 de juliol de 2021 a les 09:00

L’Ajuntament de Begues posa en marxa una sèrie d’accions per millorar la recollida de residus, alhora que augmentarà esforços per identificar i sancionar les actituds incíviques.

La pandèmia de la covid-19 també ha tingut efectes sobre la generació de residus domèstics. En l'últim any a Begues s'ha detectat un increment molt important dels residus, especialment d'envasos i cartró que la ciutadania diposita en els corresponents contenidors.

Des que es va detectar aquest increment, ja es va augmentar la freqüència de recollida de les illes que presenten major desbordament. A més, s'han doblat contenidors de recollida d'envasos en alguns carrers i actualment es tenen identificades una desena d'illes on ja s'ha previst la instal·lació de nous contenidors de recollida d'aquestes fraccions, amb l'objectiu de doblar la seva capacitat en indrets com el carrer Pou del Glaç o Cal Frare, entre d'altres.

El servei quinzenal de recollida de mobles i trastets a domicili, amb l'arribada de l'estiu, ja ha passat a oferir-se setmanalment. El consistori està valorant mantenir la periodicitat setmanal d'aquest servei també la resta de l'any.

Recollida porta a porta

Com ja s'ha posat de manifest en anteriors ocasions, la voluntat del govern municipal és ampliar els actuals serveis de recollida porta a porta de rebuig verd i mobles i trastets, a les fraccions d'orgànica i rebuig. Per a això, l'Ajuntament és a l'espera de l'estudi de viabilitat i l'informe que elaborarà l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un cop rebut, i en funció dels resultats de l'estudi, es preveu realitzar proves pilot per barris, abans no es pugui implantar al conjunt del municipi.

En paral·lel, l'Ajuntament també està estudiant altres opcions de millora, com la possibilitat d'incorporar sistemes d'obertura dels contenidors mitjançant targeta identificadora. Aquest model ja es troba en funcionament en alguns municipis i permetria, entre altres coses, dissenyar una taxa de residus més justa, basada en el pagament en funció dels residus que cada llar genera, o aplicar bonificacions.

Perseguir actituds incíviques

Tot i les mesures implantades i les que es puguin seguir implantant, el cert és que es continuen reproduint certes actituds incíviques en determinats punts del poble. Els casos més evidents són els abocaments de materials, mobles o electrodomèstics al costat d'algunes illes de contenidors, com a Bassa Blanca o als carrers Subtinent Aguilar Cordero i Mary Santpere.

Per combatre-ho, l'Ajuntament instal·larà panells informatius en els punts més crítics, alhora que augmentarà el control i vigilància d'aquests, a través d'agents cívics i d'agents de paisà de la Policia Local. De fet, una recent actuació en aquest sentit ha permès identificar una persona que reiteradament abocava de forma incontrolada als contenidors residus de la seva activitat professional. La persona fou denunciada i se li ha interposat la corresponent sanció.

Darrera actualització: 16.07.2021 | 09:46