Unificats el límits de velocitat en totes les zones urbanes

Dilluns, 17 de maig de 2021 a les 09:00

L'11 de maig va entrar en vigor, també a Begues, la nova normativa de trànsit que unifica la velocitat màxima permesa a totes les vies urbanes de l'estat. S'ha de circular a 30 km/h en carrers d'un sol sentit i a 20 km/h en carrers a la mateixa alçada que la vorera. Només es permet el màxim de 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit.

L'11 de maig va entrar en vigor a tot l'Estat espanyol la nova normativa de trànsit per la qual s'unifica la velocitat de circulació màxima permesa dels vehicles en funció de la tipologia de carrer.

Segons la nova normativa, en vies urbanes només es podrà circular a un màxim de 50 km/h en els casos en que la via compti amb dos o més carrils per sentit, mentre el topall màxim en les vies d'un sol carril per sentit (la major part dels carrers de Begues) es fixa en 30 km/h, com ja estava establert en la gran majoria de carrers de Begues des de feia alguns anys. Les vies amb una calçada de plataforma única (com per exemple el tram central del Camí Ral), la velocitat màxima permesa es fixa en 20 km/h. Aquests límits no afecten la variant de Begues, que té consideració de via interurbana i, per tant, manté el límit de velocitat màxima permesa en els actuals 80 km/h.

En benefici de la seguretat viària

Per la Direcció General de Trànsit (DGT), els nous límits de velocitat permeten reduir en un 80% el perill de morir atropellat. Segons dades de la DGT, el 2019 el 82% dels morts en accidents de trànsit en nuclis urbans van ser vianants, ciclistes i motoristes.

Però la reducció d'accidents no és l'únic argument per rebaixar la velocitat dels vehicles. També s'aconsegueix disminuir les emissions contaminants i el soroll ambiental, evita les congestions de trànsit i fomenta l'ús de mitjans de transport més actius i saludables, entre altres.

A Begues, en els darrers anys ja s'havien anat limitant la gran majoria de carrers a un màxim de 30 km/h, com a avançament al que ara ha acabat quedant regulat en la nova normativa. També en els darrers temps s'han anat instal·lant elements de reducció de velocitat en diversos punts del poble, com esquenes d'ase, bandes rugoses o passos de vianants amb ressalt. Amb l'objectiu de seguir avançant en aspectes de seguretat viària i fer complir els límits de velocitat establerts, l'Ajuntament de Begues ha acordat l'adquisició d'un radar mòbil que permetrà controlar, identificar i sancionar aquelles conductes de risc que es puguin produir, parant atenció, especialment, en punts d'alta velocitat com pugui ser la variant. 

Per a més informació sobre els nous límits de velocitat, consulteu InfoTrànsit.

Darrera actualització: 15.05.2021 | 23:32