Nova congelació als impostos municipals

Dimecres, 16 de novembre de 2016 a les 09:10

La contenció de l’IBI torna a ser un dels principals aspectes que afecten a les ordenances fiscals per al 2017

Un cop aprovades provisionalment les ordenances fiscals l’equip de govern municipal ha establert per a l’any vinent una nova congelació dels impostos que es tributen a Begues. D’aquesta manera els tipus impositius i els coeficients que marquen l’evolució dels impostos quedaran en els mateixos nivells que aquest 2016 amb l’objectiu de no carregar les economies familiars.

La situació de l’IBI mereix un capítol propi ja que aquest impost es troba afectat per la revisió cadastral establerta a l’any 2009 que provoca el seu increment anual obligat per llei fins a l’any 2019. Per tal de reduir l’impacte del creixement de l’Impost sobre Bens Immobles l’Ajuntament de Begues ha establert diferents mesures al llarg dels darrers anys. Entre aquestes destaca com el consistori ja fa 8 anys que no ha realitzat cap variació a l’alça d’aquest impost a les seves ordenances fiscals. De fet, l’any 2015 s’aplicava una reducció del tipus impositiu que el feia passar el 0,77% al 0,75%, provocant una renuncia de 81.000 € d’ingressos anuals.

Enguany, entra en vigor el procediment d’actualització dels valors cadastrals que sol·licitava el consistori l’any passat i que suposa una reducció del 15% d’aquests valors. Aquest fet permet esmorteir la pujada prevista. Amb aquestes dues mesures durant el quadrienni 2016-2019, l’Ajuntament de Begues haurà deixat d’ingressar 1.744.000 € (veure el quadre que trobareu com a imatge adjunta). En tot cas, pel que fa a la ciutadania, una propietat per la qual aquest 2016 s’hauria de pagar 1.627,52 € l’impost es conté fins els 1.516,92 €, i, en el mateix cas, al 2019 es pagaran 1.548,91 € i no els 1.870,84 € que s’hi aplicarien sense les mesures correctores.

Pel que fa a les taxes s’incrementen en un 2,5% en el cas d’aquelles relacionades amb activitats i serveis. Amb la voluntat d’ajustar les tarifes que es cobren al cost dels serveis. Aquest fet ha suposat que algunes taxes hagin hagut d’incrementar-se per sobre, com la taxa de serveis urbanístics (23,18%), la de cementiri (4,5%), la de clavegueram (4,5%) o la de recollida de gossos (11,25%).

Darrera actualització: 16.11.2016 | 09:14