Pla de Contingència enfront el desconfinament per la covid-19 a l’administració municipal

Dimarts, 26 de maig de 2020 a les 09:00

L'administració municipal ha elaborat un pla amb les mesures a prendre per tal d'evitar el contagi de la covid-19 entre les persones treballadores i la ciutadania que hagi de desplaçar-se a dependències municipals, a mida que aquestes vagin reobrint al públic.

L'Ajuntament de Begues ha elaborat un Pla de Contingència enfront al desconfinament per la covid-19 en el que s'estableixen les mesures a mantenir per a la seguretat i la salut de les persones treballadores del consistori i de la ciutadania que haurà d'utilitzar instal·lacions municipals a mida que aquestes vagin reobrint de forma progressiva.

Així, l'Ajuntament de Begues subministrarà els equips de protecció individual (EPI, mascaretes, guants...) adequats, necessaris i suficients per a les operacions del treball a realitzar, a més de vetllar per l'ús efectiu d'aquests, com també facilitarà mesures de protecció col·lectiva (barreres, pantalles PVC...)

A totes les dependències municipals es mesurarà la temperatura del personal abans d'entrar i es realitzarà una vigilància continuada dels símptomes relacionats amb la covid-19. Els llocs de treball s'han adaptat a les necessitats de distanciament físic de seguretat. Tots els punts d'atenció ciutadana comptaran amb mesures de prevenció per garantir també la distància entre ciutadania i treballadors.

Estarà exempt d'incorporar-se a la feina el personal que tingui símptomes de covid-19 o hagi estat en contacte amb persones infectades. Tampoc no s'incorporaran aquelles vulnerables per edat, embarassades o que pateixin afeccions mèdiques anteriors.

El retorn progressiu serà compatible amb el manteniment de llocs en teletreball

La reincorporació progressiva del personal als seus llocs de treball de forma presencial es farà a mida que els diferents serveis i instal·lacions es vagin reobrint a la ciutadania. Durant aquests mesos el personal ha estat treballant des de casa, amb equips de connexió remota als seus entorns de treball. La reincorporació progressiva es continuarà compaginant amb el teletreballant en aquells casos en què sigui possible. 

Aquest Pla de Contingència enfront al desconfinament per la covid-19 ha implicat un important treball transversal per a garantir el seu abast, amb l'objectiu de preservar la salut dels treballadors i treballadores públics, tot fent-lo compatible amb la prestació dels serveis a la ciutadania.

Darrera actualització: 25.05.2020 | 20:09