Procés participatiu per a la nova Ordenança de Civisme de Begues

Dilluns, 21 de maig de 2018 a les 10:00

Tothom qui ho desitgi té fins al 21 de juny per presentar al·legacions, propostes o suggeriments a l'esborrany que es pot trobar a la web municipal. Posterioment a l'aprovació provisional, prevista per al juliol, ciutadania i partits polítics encara disposaran de múltiples canals i períodes per dir-hi la seva.

L'Ajuntament de Begues ha obert un procés participatiu per a la redacció d'una nova Ordenança de Civisme. Fins al 21 de juny, tothom qui ho vulgui podrà presentar propostes, al·legacions o suggeriments per construir col·lectivament un municipi més amable, acollidor i sostenible.

L'esborrany d'aquesta Ordenança ha estat redactat per una comissió d'estudi de l'Ajuntament formada per regidors i tècnics de diferents àmbits com la Seguretat Ciutadana, l'Urbanisme o el Medi Ambient, entre d'altres, per tal que sigui la més àmplia possible.

Posteriorment, una comissió d'estudi avaluarà totes les propostes i redactarà un segon esborrany que es presentarà a la Junta de Portaveus. Amb les al·legacions d'aquest òrgan, que aplega tots els partits polítics presents a l'Ajuntament, es farà un tercer esborrany que passarà a la comissió informativa del Ple. Amb les seves esmenes es redactarà un quart esborrany que serà sotmès al Ple de juliol per a l'aprovació definitiva de l'Ordenança.

A l'estiu, nou període d'exposició pública

Llavors començarà un nou període d'exposició pública d'un mes on es tornaran a recollir noves propostes i al·legacions que tornaran a ser considerades per la comissió d'estudi per redactar una nova proposta que passarà a la comissió informativa del Ple per a un cinquè esborrany. Si hi ha modificacions, s'elaborarà un sisè esborrany que serà el que es presentarà al Ple de setembre per a l'aprovació definitiva de l'Ordenança.

La participació es realitzarà presentant una instància genèrica al Registre General de l'Ajuntament o a la seu electrònica del consistori. En qualsevol cas, la instància ha d'indicar de forma clara "Procés participatiu de l'Ordenança de Civisme" i es poden afegir en el mateix document les propostes, o bé en un document adjunt.

Tothom qui hagi col·laborat en el procés participatiu rebrà una resposta individualitzada en relació amb les seves propostes, indicant en tot cas i de manera argumentada si s'han estimat o no i els motius d'aquesta decisió.

Darrera actualització: 21.05.2018 | 09:38