Reobertura parcial i provisional de la pista de Torrelles

Dimecres, 9 de setembre de 2020 a les 09:00

Els ajuntaments de Begues i Torrelles de Llobregat executen una sèrie d'intervencions de seguretat que permetran la reobertura parcial de la pista la propera setmana, amb caràcter de provisionalitat i sota determinades condicions de circulació. 

COMUNICAT CONJUNT DELS AJUNTAMENTS DE BEGUES I TORRELLES DE LLOBREGAT

El temporal Glòria i les esllavissades del passat mes d’abril van ocasionar importants danys estructurals a la pista forestal que uneix els municipis de Begues i Torrelles de Llobregat.

Després d’unes primeres intervencions per part d’ambdós ajuntaments per a retirada d’arbres caiguts i terres corregudes, ambdues administracions van encarregar estudis per tal d’avaluar les intervencions a realitzar per a la reobertura amb seguretat de la pista.

Mentre se segueix treballant conjuntament per a trobar una solució definitiva que, per la magnitud de les obres, requerirà de la col·laboració d’altres administracions, ambdós consistoris han acordat la realització d’unes primeres intervencions d’urgència que permetin la reobertura parcial de la pista la setmana del 14 de setembre, amb les següents condicions de pas:

 1. La circulació per la pista tindrà una velocitat màxima permesa de 20 km/h
 2. La circulació estarà restringida als vehicles de menys de 3.500 kg, quedant prohibit el pas de vehicles de pes superior.
 3. En els tres trams on la circulació queda restringida a un únic carril (convenientment senyalitzats) la preferència de pas serà per als vehicles en sentit pujada.
 4. La pista estarà oberta, amb aquestes condicions, en horari de 7.00 a 20.00h, per facilitar el pas de famílies que vulguin accedir als centres educatius i per a persones usuàries en general.  De 20.00 a 7.00h, la pista romandrà tancada.
 5. Aquest horari es mantindrà almenys mentre durin les obres. Un cop finalitzades es farà una nova valoració sobre la seguretat de la pista per valorar la possibilitat de mantenir-la oberta a la nit.
 6. En cas d’activació del Pla d’Emergència per part del CECAT en el que es derivi un risc per condicions meteorològiques adverses a qualsevol dels dos municipis, la circulació podrà quedar restringida fins a la finalització de l’episodi d’emergència.

Amb tot, ambdós consistoris continuen recomanant que, sempre que sigui possible, s’utilitzin altres vies per a entrar i sortir dels municipis.

Els treballs s’iniciaran de forma imminent, amb l’objectiu de poder reobrir parcialment la pista, de forma provisional i amb les condicions de circulació establertes, en la data més propera possible al dilluns 14 de setembre, dia d’inici del curs escolar.


Resultats de l'informe encarregat per l'Ajuntament de Begues

L'informe tècnic i geològic que va encarregar l'Ajuntament de Begues per diagnosticar els danys estructurals en el tram de la pista que discorre pel nostre terme municipal ha identificat:

 • El destalonament d’alguns trams del paviment
 • Detecció d’un tram de calçada amb un esvoranc de consideracions importants.
 • Necessitat d’intervenció en pins del vessant muntanya que presenten major inclinació i amb poca terra on arrelar.
 • Trams amb roques en perill de caiguda en cas de pluges, que caldria fixar amb ancoratges amb perforacions.
 • Necessitat de crear murs de rocalla en determinats punts per tal que els talussos superiors siguin menys inclinats.
 • Trams de calçada que han cedit, fet que requereix el seu sanejament i la possible necessitat de construir esculleres per calçar la via.

Aquest informe xifra en més de 300.000 euros el cost de les intervencions necessàries a realitzar en aquest tram per tal que la pista recuperés la seva situació anterior i oferís totes les garanties de seguretat. Els treballs que es realitzaran aquesta setmana consisteixen en una primera intervenció de senyalització, control i seguretat, en els punts més conflictius del tram. L'actuació està quantificada en uns 16.000 euros, que se sumen a les actuacions d’urgència ja realitzades setmanes després de les esllavissades.

Intervenció que es durà a terme aquesta setmana en el tram de Begues

 • Instal·lació de 160 metres lineals de barreres de formigó (tipus New Jersey) en el costat muntanya del tram més afectat, on els talussos són més inestables. L’objectiu és que si es produeixen petites esllavissades o caigudes de terra o pedres, no envaeixin el carril de circulació. Aquest element no envairà carril complet de circulació, de manera que podran circular-hi dos vehicles de forma simultània, si bé amb les restriccions ja esmentades.
 • Instal·lació de barreres de formigó (tipus New Jersey) en el costat vall, en tres trams diferents del traçat, allà on l’asfalt presenta més deficiències, hi hagut destalonament de calçada o existeix el risc que aquest es produeixi. Aquestes instal·lacions, allà on s'ubiquin, sí que implicaran invasió d’un carril de circulació, de manera que es crearan tres petits trams de carril únic, on s’haurà de circular amb pas alternatiu en funció de la preferència de pas establerta.
 • Senyalització general de les condicions d’ús de la pista, dels requeriments de circulació i dels punts de circulació de pas amb preferència.
Darrera actualització: 08.09.2020 | 21:58