Repensem Begues: Declaració de principis per fer front als efectes de la covid-19

Dilluns, 22 de juny de 2020 a les 09:00

L'Ajuntament de Begues manifesta els principis que regiran l'actuació municipal del consistori en relació als efectes de la covid-19.

La finalització de l’Estat d’Alarma motivat per la pandèmia de la COVID-19 no suposa un retorn a la plena normalitat. No hem d’oblidar tot el viscut, i hem de prendre consciència que l’emergència segueix vigent.

La incertesa de la situació actual i les previsions a curt i mitjà termini, ens obliguen a estar atents al seguiment de l’evolució de l’emergència, tenint present la possibilitat que calgui activar futures noves mesures de prevenció i seguretat fins a la solució definitiva a la pandèmia.

És per això que l’Ajuntament de Begues presenta els principis que regiran les seves actuacions en els propers mesos, esdevenint el marc a través del qual pivotarà la presa de decisions d’aquesta administració, per la responsabilitat que li pertoca, tant en les decisions que li són pròpies, com en les que puguin afectar al normal esdevenir del poble i de tota la seva ciutadania:

  1. Preservar la salut i el benestar de la ciutadania  per davant de qualsevol altre criteri.
  2. Prestar especial atenció als col·lectius de risc i de major vulnerabilitat, per raons d’edat, socials, econòmiques o emocionals.
  3. Establir les mesures de seguretat i d’higiene necessàries, vetllant pel seu compliment per part del conjunt de la ciutadania.
  4. Actuar en base als recursos econòmics disponibles, partint de la premissa que cal prioritzar aquests recursos en les actuacions que tinguin per objectiu l’atenció a l’emergència.
  5. Organitzar els recursos humans disponibles i actuar en base a la seva disposició, vetllant també per la salut i seguretat dels treballadors i servidors públics.
  6. Tenir capacitat de reacció immediata en cada moment, per a prendre les mesures i decisions necessàries en funció de la situació, amb valentia i coherència amb aquests principis.
  7. Mantenir la coordinació i el lideratge dels espais i grups de voluntariat existents, per si fos necessària la seva reactivació en noves fases de l’emergència.
  8. Repensar noves formes de relació interpersonal i nous models d’actuació en benefici de la salut social del municipi.
  9. Fer partícip d’aquests principis al teixit social i a la ciutadania de Begues, a través de les entitats i/o de col·lectius ciutadans.
  10. Fer compatible aquests principis amb la voluntat d’aquest Ajuntament de seguir treballant pel foment de la cultura, l’educació, l’oci, el medi ambient, els esports, l’economia... i la resta d’eixos de l’acció de govern municipal.
Darrera actualització: 22.06.2020 | 00:35