S’atén la reclamació de l’Ajuntament, i la Generalitat anuncia que inclourà Begues en la zona de mercat residencial tensat

Dimecres, 17 d'abril de 2024 a les 09:00

Tot i que l'any passat es van desestimar les al·legacions presentades per l'Ajuntament contra la decisió d'incloure Begues en les zones d'habitatge en tensió, la Conselleria de Territori ha anunciat l'inici dels tràmits per ampliar l'actual llista de municipis, incloent-hi, ara sí, Begues.

El passat mes de març va entrar en vigor a Catalunya l'aplicació del topall del preu del lloguer en 140 municipis, fruit de l'aplicació de la llei estatal d'habitatge. Begues hauria d'haver format part d'aquest primer grup de municipis, però en va quedar exclòs perquè no va ser considerada zona de mercat residencial tensat, tot i la sol·licitud de l'Ajuntament per ser-ho.

La llei estatal deixa en mans de les comunitats autònomes l'establiment dels criteris pels quals es delimiten les anomenades zones de mercat tens. La Generalitat de Catalunya va decidir aplicar uns criteris tècnics basats en el projecte de Pla Territorial Sectorial d'Habitatge que, a efectes pràctics, excloïa Begues del continu metropolità definit com a mercat residencial tensat.

Segons aquest document, Begues quedava classificat entre el grup de municipis de "creixement moderat" dins el grup del continu urbà metropolità, però sense que se li apliquessin les estratègies d'aquest grup pel que fa a la necessitat de millorar les condicions d'accés a l'habitatge. De fet, el mateix document reconeixia que Begues se situava entre els municipis catalans en què l'esforç econòmic individual per a l'accés a l'habitatge es troba per sobre del 40% dels ingressos, tant pel que fa als ciutadans que opten per l'opció compra, com pels que opten pel lloguer, quan la mateixa llei estatal estableix que per a ser inclòs en zona de mercat residencial tensat s'ha de superar el 30% quant a esforç econòmic per accedir a un habitatge.

Al·legacions contra la decisió d'exclusió

L'Ajuntament de Begues va presentar al·legacions al decret de la Generalitat i un recurs d'alçada, basant-se en el fet que els preus de l'habitatge a Begues no han crescut proporcionalment a la renda del municipi, i continua havent-hi una baixa oferta i una demanda elevada.

A més, s'advertia que les dades estadístiques que el Departament de Territori va fer servir per establir els criteris de delimitació d'una zona de mercat residencial tens no s'ajustaven a la realitat, perquè la població de Begues ha crescut a un ritme diferent de l'oferta d'habitatge.

L'agost de 2023 la Generalitat va desestimar les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Begues i va quedar exclosa del grup de 140 municipis que es beneficiarien de l'aplicació d'un topall de preu del lloguer.

Aquest dilluns, però, la Conselleria de Territori de la Generalitat ha anunciat que inicia els tràmits per declarar 131 municipis més com a zona de mercat residencial en tensió, entre els quals sí que figura Begues.

Els arguments presentats per ampliar aquesta llista coincideixen amb els exposats per l'Ajuntament de Begues en l'informe que ja va emetre l'any passat reclamant la necessitat de ser declarada zona d'habitatge tens.

Tot i aquest anunci, l'aplicació de topalls no serà efectiva de forma imminent, ja que un cop finalitzats els tràmits per part de la Generalitat de Catalunya, caldrà obrir un període d'informació pública, emetre la posterior resolució final i notificar-la al Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana perquè sigui aquest qui la publiqui i pugui entrar en vigor.

Darrera actualització: 16.04.2024 | 22:09