Rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de Molt Alta Tensió (MAT) Valmuel-Begues

Divendres, 17 de de setembre de 2021 a les 08:55

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal de Begues (ERC)

El BOE del juliol passat publicava el procés d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte de línia aèria elèctrica de molt alta tensió (MAT) “Línea eléctrica 400 KV SET Valmuel-CS Promotores Begues”, un macroprojecte energètic amb diverses centrals eòliques i solars situades a Terol (un parc solar fotovoltaic i quatre parcs eòlics amb 32 aerogeneradors) que inclou una nova línia de MAT que creuarà el sud de Catalunya, des de Batea fins a la subestació del Montau, a Begues.

La MAT, que tindria 180 quilòmetres només a les Terres de l’Ebre, Tarragona i el Penedès, travessa vuit comarques catalanes i afecta de manera directa a quaranta municipis. Tot i l’origen renovable de l’energia produïda, s’empara en un model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis i dona continuïtat a l’actual estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera en el cost de l’energia. És un projecte de producció d’energia allunyada dels centres de consum, que genera emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu transport, menystenint els diferents Catàlegs del Paisatge i espais naturals protegits del PEIN, àrees ZEPA i ZEC de la xarxa Natura 2000; i que en cap cas dona resposta als reptes contra el canvi climàtic ni als principis de l’Agenda 2030.

A ERC defensem un model energètic que impulsi el desenvolupament de les energies 100% renovables, de km 0, l’eficiència energètica, l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic, lliure d’oligopolis, amb uns preus justos i amb un paper central de la ciutadania, com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia.

No volem cap més projecte de producció o distribució d’energia fet d’esquena al territori!

Darrera actualització: 17.09.2021 | 13:58