Cal repensar el model de gestió per al futur Centre de Serveis de la Gent Gran

Divendres, 2 d'abril de 2021 a les 08:55

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal de Begues (ERC)

El passat 25 de gener, el Tribunal de Justícia de Catalunya (Sala del Contenciós Administratiu, Secció 5a) va anul·lar els acords de l’Ajuntament d’Esparreguera sobre la gestió directa per part de la societat mercantil de titularitat pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, del servei de la residència de Can Comelles, de titularitat municipal, i el seu conveni regulador, per ser contrari a la Directiva europea 2014/24/UE sobre contractació pública. 

Tenint en compte que des de l’Alcaldia sempre s’ha manifestat la voluntat de signar un conveni amb l’esmentada empresa per a adjudicar, sense concurs públic, el servei del futur Centre de Serveis de la Gent Gran de Begues, situat davant del CAP Salut Pou Torre, és indispensable reflexionar al voltant del següent:

Les presses no són bones conselleres: cal estudiar molt bé el model de gestió (directa o indirecta) més adient abans de posar en servei l’equipament i sempre seguint la normativa sobre la contractació pública.

Cal un estudi de viabilitat econòmica exhaustiu que analitzi els condicionants de l’actuació prevista a fi i efecte d’avaluar-ne la viabilitat social i econòmica, justificant la decisió final i les característiques de la intervenció.

Cal encaixar el nou equipament en el nou model de promoció de l’autonomia i atenció a les persones grans (2021-2027) que requereixin suport de llarga durada en l’entorn comunitari, promogut pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i que preveu un augment del Servei d’Atenció Domiciliària per a millorar la independència de les persones en el seu dia a dia i facilitar l’activitat de l’entorn cuidador.

Per tot això, proposem repensar el projecte per a donar el millor servei possible!

Darrera actualització: 29.03.2021 | 11:53