Transparència en l'activitat pública

Dissabte, 8 de maig de 2021 a les 08:35

Begues En Comú - En Comú Guanyem (BEC)

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei parla de les obligacions de l’Ajuntament:

2. (...) han de garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic (...) facilitadors de dades i documents autèntics (...)

3. El sistema integral a què fa referència l’apartat 2 ha de permetre a les persones un accés fàcil i gratuït a la informació pública, amb la finalitat de fomentar-ne el coneixement i de facilitar la participació i col·laboració responsable en els assumptes públics (...)

En els últims mesos, des de mitjan 2020, hem tingut problemes per a obtenir informació. Entre d’altres, hem demanat dades pressupostàries per a l’elaboració del Pressupost del 2021, informació que ens era necessària per a presentar-hi al·legacions i suggeriments. Les respostes les hem rebut el 16 d’abril del 2021, totalment fora de termini i denegant la informació.

Ja l’any 2016, i posteriorment el 2019, les companyes d’Entesa-ICV van aconseguir les resolucions de la GAIP (comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública), on ens donaven la raó. Tenim dret a tota la informació, en temps i forma, per a fer la nostra feina com a regidores; entre d’altres, fer el seguiment i la fiscalització dels diferents òrgans de govern: Alcaldia, Juntes de Govern i Ple.

No és un capritx voler tenir tota la informació necessària, és la nostra obligació per a poder desenvolupar la nostra tasca essencial. Qui interpreti això com a falta de respecte està totalment equivocat. L’objectiu de tot representant polític és fer una gestió clara, justa i transparent, en defensa del bé comú.

És necessari apropar les institucions a la ciutadania, és la nostra feina.

Seguim treballant!

Darrera actualització: 03.05.2021 | 13:16