Urbanisme: decisions importants que afecten directament el nostre futur

Divendres, 2 d'abril de 2021 a les 08:35

Begues En Comú - En Comú Guanyem (BEC)

És molt important no donar l’esquena a l’emergència climàtica i a la sostenibilitat constructiva, sabent que el que decidim sobre el nostre territori afectarà directament el nostre present i futur.

Cal revisar on urbanitzem, com construïm i els drets públics urbanístics.

Comencem el 2021 i, al costat de la masia de Can Pau Martí, entre els carrers Gaudí i Gavà, es pretenen construir 28 nous habitatges bifamiliars sense deixar zones verdes i sense cedir espais d’ús públic.

Hem presentat al·legacions a aquesta proposta: aquesta zona està encara per urbanitzar i, per tant, hauria de cedir com a mínim el 10 % d’aprofitament urbanístic; tampoc es té en compte la llei de promoció de l’habitatge aprovada pel Govern de la Generalitat el 2019, ja que no s’aplica l’article 13 de «mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge», que estableix el 30 % d’allò construït per a habitatge de protecció pública.

Demanem que l’equip de govern apliqui la llei tal com explica, també, l’informe de la Diputació «Programa d’actuació municipal d’habitatge del 2019»:

·«Fer més heterogeni el parc d’habitatges, abaixar els llindars de superfície per a potenciar el plurifamiliar i el de petita dimensió».   
·«Modificació del POUM (per a possibilitar:) o un augment del parc d’habitatge de lloguer o incidir en el mercat de l’habitatge perquè aquest sigui més accessible i respongui a les necessitats de la població».
·«Afavorir l’emancipació i evitar la fuga de gent jove i el retorn de la que va marxar».

Insistim en el fet que créixer no és sinònim de viure millor ni de prosperitat, com ens volen fer creure. Seguim treballant per aconseguir habitatge digne amb preus dignes i uns serveis bàsics públics de qualitat i compromesos amb el nostre entorn, la nostra vida.

Darrera actualització: 29.03.2021 | 11:48