Llicència d'ocupació de la via pública amb terrasses o vetlladors

És la llicència que autoritza l’ocupació de la via pública amb terrasses de bar, restaurant, cafeteria, etcètera (taules, cadires, parasols...)

Quin cost té:

Segons Ordenança Fiscal núm. 34 (annexada al peu d'aquesta pàgina). Caldrà dipositar una garantia de 300 euros per respondre de l'ús correcte de l'espai.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona titular de les activitats de bars o restaurants que hagin presentat la comunicació prèvia d'obertura corresponent. Només podran optar a la Llicència les persones titulars de l'activitat principal (bars o restaurants) que comptin amb el títol habilitant corresponent.

Cal aportar:

  • Sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública


  • Fotografies a color del mobiliari a emprar


  • Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la terrassa a la via pública i del rebut vigent


  • Grafiar els mòduls d'ocupació en el plànol que figura adjunt a la sol·licitud d'aquest tràmit


Canals de tramitació:

Darrera actualització: 15.02.2024 | 13:50