Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos

Obtenció de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos o renovació de l'autorització.

Quin cost té:

Segons l'Ordenança Fiscal núm. 40 (la trobareu annexada al peu d'aquesta pàgina).

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat que sigui propietària i/o condueixi per espais públics un animal considerat potencialment perillós.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de llicència i/o conducció d'animals potencialment perillosos.

  Inclou:
  - Declaració responsable de la persona interessada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
  - Autorització al Registral central de penals

 • Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.


 • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del seu pagament.


 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.


 • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.


Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial, juntament amb la resta de la documentació requerida.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 12:03