Accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública què disposa l’Ajuntament.

Quin cost té:

L’accés a la informació pública és gratuït.  No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a un cost establert, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

- Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

- Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.

Cal aportar:

  • Consentiment exprés i signat del titular de les dades.

    En el cas que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers que no tinguin empara legal d'accés.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Porteu els documents demanats a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 04.07.2022 | 15:14