Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da. Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat.
Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.

Cal aportar:

 • Document identificatiu de la/les persona/es que es dona d'alta

  - En el cas de majors d'edat: DNI, passaport o NIE
  - En el cas de menors d'edat: Llibre de família i DNI, passaport o NIE si disposen del document.

 • Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament

  -Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat o contracte de lloguer. Si aquests documents van a nom d'una altra persona: autorització d'aquesta.

  -Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització, fotocòpia del DNI i escriptura de propietat o contracte de lloguer de la persona que obstenta el títol de propietat.

  - Referència cadastral

  -Si ho requereix el tràmit, l'administració pot demanar més documentació.

 • Sol·licitud canvi de domicili al padró municipal d'habitants

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Porteu la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 04.07.2022 | 14:57