Comunicació prèvia d'obres simplificada (excloses de llicència)

Comunicació que es fa a l'ajuntament de la realització de petites obres de reforma, construccions auxiliars d'escassa entitat i petites actuacions de jardineria, en sòl urbà, i que permetin l'inici immediat de les obres, tals com:

 • Reformes de banys i cuines
 • Fals sostres
 • Alicatats
 • Paviments interiors i exteriors
 • Tanques
 • Canvis de fusteries
 • Barbacoes / pèrgoles / carpes inferiors a 12 m2
 • Actucions en façanes sense modificació d'obertures
 • Reparacions d'estanqueitat de cobertes sense afectació d'estructures
 • Enderrocs de construccions auxiliars inferiors a 12 m2
 • Rètols

 

* Es podrà demanar una bonificació del 95% del cost de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, per a les obres que s’efectuïn en edificis declarats d’especial interès cultural, històric o artístic. La petició de bonificació s’haurà de formular simultàniament a la petició de llicència d’obres.

Quin cost té:

Segons Ordenances Fiscals núm. 23 (taxa) + núm. 5 (impost) (annexades al peu d'aquesta pàgina). Vegeu * en l'apartat anterior.

Quan es dóna resposta:

Té efectes immediats, sempre i quan la documentació presentada no contingui falsedats o omissions.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (preferentment la persona propietària o arrendatària de l'habitatge).

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14), juntament amb la resta de la documentació requerida, el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 04.01.2024 | 11:57