Informe d'integració social

Informe necessari per renovar la seva autorització de residència temporal (no lucrativa; per reagrupament familiar; treball per compte d'altre; treball per compte propi).

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El temps per elaborar la proposta per part de l'Ajuntament és, com a màxim, de 30 dies hàbils comptats des de la presentació de la sol·licitud. Un cop feta la proposta l'Ajuntament l'envia, conjuntament amb la sol·licitud de l'informe, a la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat que l'ha de resoldre en 30 dies hàbils a partir del moment de l'entrada de la sol·licitud de l'informe al registre de la Generalitat.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

  • Full de sol·licitud normalitzat (Formulari INF03 de la Generalitat de Catalunya).

    Podeu descarregar-lo en aquest enllaç: http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99195.pdf

  • NIE i passaport.


  • Documentació acreditativa de l'assistència a cursos de llengua.

    Obligatori si no demostra un nivell A2 de coneixement lingüístic del castellà i català en l'entrevista prèvia a la sol·licitud de l'informe. Documentació acreditativa de la participació en programes d'inserció sociolaborals i culturals (sessions informatives d'acollida).

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Porteu els documents demanats a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 04.07.2022 | 15:04