Inscripció al Registre Municipal d'Entitats

Sol·licitud a l'Ajuntament de la inscripció d’una entitat cultural, educativa, esportiva o de lleure al Registre Municipal d’Entitats.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

- Qualsevol persona major d'edat que formi part de la Junta directiva de l’entitat.

- Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de l’entitat.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de la inscripció.


 • Còpia dels Estatuts visats pel Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.


 • Còpia de la resolució del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.


 • Còpia del NIF de l'entitat.


 • Còpia de l'acta fundacional de l'entitat.


 • Còpia de l'Assegurança de Responsabilitat Civil.


 • Certificat dels membres de la Junta i còpia compulsada dels DNI/NIE.


 • Certificat del nombre de socis.


 • Programa d'activitats de l'any en curs.


 • Pressupost de l'entitat de l'any en curs.


 • Certificat original de l’òrgan directiu reconeixent la delegació de l’entitat a Begues.

  Només en cas de secció o grup dins d’una altra entitat. Article 6.2.b del Reglament.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 04.07.2022 | 15:05