Registre Electrònic d’Apoderaments (Representa)

El Registre Electrònic d’Apoderaments (Representa) permet fer constar les representacions que la ciutadania, els professionals i les empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques.

Quins poders puc atorgar:

A- Poder general: qualsevol actuació administrativa, davant de qualsevol Administració Pública.
B- Poders a una administració concreta: qualsevol actuació administrativa, davant d’una Administració o un organisme concret.
C- Poders d’un tràmit a una Administració: efectuar determinats tràmits especificats en el poder a una Administració Pública concreta.

Quan els poders previstos en la lletra C de l’apartat anterior només habilitin per a la realització d’una única actuació o tràmit no cal inscriure’ls als Registre electrònic d’apoderaments.

Els poders inscrits al registre tenen una validesa determinada màxima de 5 anys a comptar de la data d'inscripció. En tot cas, en qualsevol moment abans de la finalització del termini esmentat el poderdant pot revocar o prorrogar el poder. Les pròrrogues atorgades pel poderdant al registre tenen una validesa determinada màxima de 5 anys a comptar de la data d'inscripció.


Suport a la tramitació telemàtica:

Quin cost té:

Sense cost

Quan es dóna resposta:

Immediat, sense perjudici de la necessitat de sol·licitar-ne la validació al corresponent servei jurídic.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada o afectada pel tràmit.

Cal aportar:

  • Document acreditatiu de la identitat (DNI, NIE i passaport)

    Presencialment

  • En el cas que la representació sigui atorgada amb poders notarials, el document específic.

    Presencial o telemàticament

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Per a persones físiques > A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14). Es recomana demanar cita prèvia

Darrera actualització: 01.09.2022 | 23:32