Sol·licitud de consulta de documents reservats amb finalitats de recerca

Formulari per sol·licitar l’accés a documents custodiats a l’arxiu municipal i afectats per reserva però que poden ser consultats sempre i quan es demostri finalitats d’interès públic, recerca científica, històrica o estadística (article 89 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE)

En el cas de voler consultar documentació on la protecció de dades ja NO és vigent, NO cal omplir aquest formulari.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Ompliu la sol·licitud que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 04.07.2022 | 15:10