Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitud de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda que superen el barem de mobilitat, i/o discapacitat visual, amb certificat de discapacitat.

La targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda és el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

De conformitat amb l'article 7.4 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, el termini màxim de resolució i notificació (tant per a altes com per a renovacions i duplicats) del procediment és de 4 mesos.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de la targeta d’aparcament de la Generalitat de Catalunya.


 • Dues fotografies en color, tipus carnet, del titular de la targeta.


 • Original i fotocòpia del document d’identificació personal (DNI, NIE).


 • Original i fotocòpia del permís de conducció.

  En cas de persona conductora.

 • Original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal.

  En cas que el titular sigui menor d'edat o incapacitat i el representant no sigui el pare, la mare, o el fill/a.

 • Original i fotocòpia de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat o del Certificat del Servei de Valoració i Orientació vigent.

  Document que acrediti que supera el barem de mobilitat referent al barem fixat a l'annex 3 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de discapacitat (on es determini l'existència de dificultats per a utilitzar el transport públic col·lectiu o bé dificultats de mobilitat) o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, és a dir, persones que tinguin agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. Si el certificat no especifica aquestes condicions, no és vàlid per a la seva presentació.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Porteu els documents demanats a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Oficina de Serveis Socials

Carrer Major, 14 - 08859 Begues - Barcelona
Telèfon: 936 392 171
Adreça electrònica: begues@begues.cat
Horari:  
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 14h. Dimecres a la tarda, de 15 a 19h (cal cita prèvia).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 14.02.2023 | 12:27