Volant de convivència actual

Sol·licitud d'un document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de 3 mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

- Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi (les persones majors de 16 anys són emancipades i, a nivell de Padró, poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició de persona emancipada).

- Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'una persona empadronada al municipi.

Cal aportar:

 • Instància genèrica.

  En el cas de fer la sol·licitud de forma presencial

 • Documentació identificativa.

  - Còpia del document acreditatiu d'identitat de totes les persones empadronades al domicili majors d'edat amb autorització expressa per a realitzar aquest tràmit.

  - En el cas de persones menors d'edat: llibre de família si la persona sol·licitant n'és progenitor i conviu amb la persona menor.

  - En el cas de persones menors d'edat sense convivència amb progenitors, caldrà aportar també autorització de totes les persones progenitores amb còpia dels seus documents identificatius.


Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la instància genèrica que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial, amb la resta de la documentació requerida.

Darrera actualització: 04.07.2022 | 15:12