Junta de Govern 13/11/2023

Dimecres, 8 de novembre de 2023 a les 00:00

Ja podeu consultar l'acta anonimitzada de la Junta ordinària del dia 13/11/2023

ORDRE DEL DIA

  1. EN ACTE PÚBLIC

Donat que els següents punts corresponen a competències delegades pel Ple, es tractaran en acte públic:

SERVEIS TERRITORIALS

  1. Inici d’expedient per a la constitució de concessió administrativa a INCASÒL de terrenys del projecte de reparcel·lació PA 11-Escorxador.

 

  1. EN ACTE NO PÚBLIC

Un cop finalitzat el punt anterior, es tractaran els següents punts en presència de l’Alcaldessa i els regidors que formen part de l’equip de govern:

ALCALDIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 30 d’octubre de 2023.

MEDI AMBIENT

  1. Deixar sense efecte, per errada material, l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (SRAP) de residus d’aparells elèctrics i electrònics.
  2. Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (SRAP) de residus d’aparells elèctrics i electrònics.
  3. Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) de piles i acumuladors.

RECURSOS HUMANS

  1. Aprovació del conveni de practiques entre l’Institut Camps Blancs, de Sant Boi de Llobregat, i l’Ajuntament de Begues per una persona en practiques a la llar d’infants.

SECRETARIA

  1. Control d’executivitat dels actes anteriors.
Darrera actualització: 22.02.2024 | 08:07