Junta de Govern 15/04/2024

Dimecres, 10 d'abril de 2024 a les 00:00

Ja podeu consultar l'acta anonimitzada de la sessió ordinària del dia 15 d'abril de 2024

ORDRE DEL DIA

 1. EN ACTE PÚBLIC

Donat que els següents punts corresponen a competències delegades pel Ple, es tractaran en acte públic:

    1. Formació meses electorals mitjançant sorteig informàtic.
    1. Incoació expedient contractació subministrament amb renting màquines cardiovasculars i de musculació de la piscina municipal.
    1. Ratificació decret 598 de data 5/04/2024 de convocatòria de licitació del servei de “recollida i gestió de residus i gestió de la deixalleria municipal.

 

 1. EN ACTE NO PÚBLIC

Un cop finalitzat els punts anteriors, es tractaran els següents punts en presència de l’Alcaldessa i els regidors que formen part de l’equip de govern:

ALCALDIA

4. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 2 d’abril de 2024.

ESPORTS

5. Aprovació del conveni de cessió de material esportiu a l’Associació de Bombers Voluntaris de Begues

SERVEIS SOCIALS

6. Ratificació del decret de sol·licitud del programa d’ajuts a les entitats que integren l’Administració Local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’Habitatge de Lloguer destinat a polítiques socials per a l’any 2023. (ref. bdns 731122)

SECRETARIA

7. Control d’executivitat dels acords adoptats en la Junta de Govern anterior de data 2 d’ abril de 2024.

 

Darrera actualització: 30.04.2024 | 11:06